Szabályzat!

Alliance of Destiny Guild ismertetője és szabályzata

 

Az Alliance of Destiny klán 2005-12-20-án jött létre a Magyar Lovagok a Vérengző Nyulak és az egykori Hungaricum ambiciózus tagjaiból.  A klán célja egy olyan közösség összetartása, melynek tagjai közel azonos eredményeket szeretnének elérni: folyamatos ütemben haladni és sikereket elérni a WOW raid kihívásaival szemben, mindezt úgy, hogy mellette maradjon idő az IRL életre is, és a mindennapi játékot baráti közösségként éljük meg.

 

A Klán Vezetője: Shinory
Officerek: Szemvillanás, Fönixstorm, Dzsulee, Obstios
Raid Leaderek: Cenda, Kapszlock, Bagoly
honlap: http://aod.hu

 

I. Általános szabályok:
1. Tagfelvétel, elvárások a jelentkezőktől:
I.1.1. Célunk megvalósításához kizárólag olyan tagokat szeretnénk magunk között tudni, akik elfogadják és megértik, hogy az eredmények eléréséhez kemény munkára, felkészülésre van szükség mindenki részéről és hogy aki nem tud (vagy akar) eleget tenni az elvárásoknak, azoknak hobby klánokba való jelentkezését javasoljuk.
I.1.2. Azon játékosok, akik be szeretnének kerülni klánunkba, jelentkezésüket írásban kell megtenniük a tagfelvételi topicba, a vezetőség által előírt formában. Jelentkezőinktől elvárjuk a jelentkezési formula pontos betartását.
I.1.3. Titkos jelentkezést kizárólag indokolt esetben fogadunk el.
Ezen jelentkezők sorsáról a vezetőség, a kasztvezető és az érintett kaszt együttesen dönthet. A titkos jelentkezéseket a klán email címére ill. privát üzenet formájában a klán officereinek címezve lehet eljuttatni.
I.1.4. A klántagok kötelesek tiszteletben tartani minden jelentkezőt. Tartózkodniuk kell a becsmérlő és sértő, gúnyos megjegyzésektől, hozzászólásukat kötelesek kulturált formában a nyilvánosság elé tárni.
I.1.5. A jelentkezés után próba insta során kerül eldöntésre officerek kaszt leaderekkel karöltve az bejutás lehetősége.
I.1.6. A vezetőség 5 napon belül köteles választ adni az új felvételesnek.
I.1.7. Bár a klán családbarát, mellőzzük a haverok, anyák, apák, kisgyermekek, unokatestvérek, másodunoka testvérek és a pereputty behozatalát ! Nem szeretnénk, hogy nevünk alatt futó szeretteink alulmúlhatatlan játékteljesítménnyel rossz hírét keltsék a csapatunknak! (ez persze nem zárja ki a rendes jelentkezést és felvételt megfelelő teljesítmény esetén)
I.1.8. Klánunk csak 18 éven felülieknek ajánlott ! Nem nélkülözzük a pornográfiát vagy szélsőséges viselkedést, illetve verbális erőszakot, mindezek pedig alkalmasak a kiskorúak fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására amiért felelősséget nem vállalunk.

 

2. Viselkedésbeli elvárások a klántagokkal szemben:
I.2.1. Az Alliance of Destiny Guild tagja köteles viselkedésével megbecsülést szerezni a klánnak. Más klánbeliekkel, klánon kívüliekkel szemben tanúsított viselkedése és magatartása során nem hozhat szégyent a klánra.
I.2.2. A Guild tagja köteles legjobb képességei szerint a Guild hasznára válni.
I.2.3. A guild- és egyéb más csatorna szent és sérthetetlen sem politika sem becsmérlő beszéd nem megengedett., tartózkodik mind belső- mind nyilvános helyen.
I.2.4. A személyes ellentétek legyőzése végett javasoljuk a TS használatát, és kérjétek kasztvezetőtök ill. a vezetőség segítségét.
I.2.5. A specváltás csak vezetőségi hozzájárulással engedélyezett, melyet a CC-nél kell jelezni.

 

3. Távollétek
I.3.1. Minden felmerülő hiányzást a fórumon kell jelezni.

I.3.2. Azon játékosok akik jelzés nélkül több mint 1 hónapra eltűnnek a klán életéből, automatikusan eltávolításra kerülnek. Újrafelvételükről akkor lehet szó ha jelentkezésüket újra benyújtják a tagfelvételi topicban.

I.3.3. Előfordul, hogy hosszú HC időszak után valaki pihenőt akar tartani, ilyen esetben „nyugdíjba” vonultatjuk őket, vendég rangot kapnak, és szeretettel várjuk vissza őket mikor kipihenték fáradalmaikat.

 

4. Kilépés:
I.4.1. Az a játékosnak aki kilép a klánból 48 órája van döntésének módosítására, ha jelzi az officereknek visszatérési szándékát dkp mennyiségének 50%-át veszti el.

I.4.2. Amennyiben távozása után belép egy másik klánba, és 48 órán túl szeretne megint tag lenni, újra be kell adni jelentkezést a tagfelvételi topicba, DKP-ját teljes mértékben elveszíti ha mínuszban volt további – 50dkpt kap és mindkét esetben initiate rangot kap.

I.4.3. A klánból kizárt játékosok nem térhetnek vissza a csapatba. DKP pontjuk minden karakterükkel törlésre kerül.

 

II. A klán szervezeti felépítése
Rangok a klánon belül:
– Guild Master – Officer – Raid Leader – Veteran – Member – Alterego – Initiate – Vendég – Kileszelbaszva –

 

1. INITIATE
II.1.1. Minden újonnan bekerülő tag Initiate rangot kap ez próbaidős tagság. Azon játékosaink is ebben a rangban lehetnek a csapatban, akik nem tudnak olyan mértékben részt venni a klán életében, amennyire azt a vezetőség elvárja ( raidrészvételük nem éri el a 30%-ot )
II.1.2. A Initiate részt vehet raideken, dkp-t kap, de lootot csak akkor vihet el ha kasztvezetője úgy ítéli meg, és egyik Veteran vagy Member rangú játékosok nem tartanak rá igényt.
II.1.3. Nem igényelhet nyersanyagokat és egyéb itemeket sem a Guild bankos karakterétől.
II.1.4 Raiderré válás officeri privilégium. Feltétel: -képességeivel megfelel a klán elvárásainak, rendszeres raid részvétel, és minimum 4 hetes AOD tagság. (vagy 50 szerzett dkp)
II.1.5. Ha a kasztvezető és a vezetőség úgy dönt, hogy az adott initiate mind játéktechnikailag, mind emberileg megfelel, úgy megkapja a member rangot.
II.1.6. Amennyiben a klánban töltött idő nem bizonyul meggyőzőnek, úgy a klán tagjai ezt jelezhetik a vezetőség felé és jogos kifogások esetben megválunk az adott újonctól.

 

2. ALTEREGO
II.2.1. Ezt a rangot a játékosok másodlagos karakterei kapják. Lootolásnál egyenrangúak az Initiate játékosokkal.
II.2.2. DKPs raideken abban az esetben vehetnek részt, ha a vezetőség engedélyezi.
II.2.3. Amennyiben a vezetőség felszólítja, köteles a main karakterére váltani.
II.2.4. Ha a raid vezető vagy bármely érintett kasztvezető kéri meg a játékost alterego karakterrel való raidrészvéterre, a játékos main karakternek kapja a dkp pontot. (ha önszántából jön altal nem kap dkp-ét)
II.2.5. Lootot abban az esetben vihet ha a raiden résztvevő main karakterek nem tartanak rá igényt.
II.2.6. Mainváltás csak vezetői engedéllyel lehetséges.

 

3. MEMBER
II.3.1. A Guild teljes jogú tagja.
II.3.2. Lootok kiosztásának rendje a DKP pontok alapján történik, adott classon belül lehetnek eltéréseket a csapat együtt beszéli meg.
II.3.3. Lemondhat lootjáról más játékostársának előnyére (de nem ő határozza meg kinek a javára hanem araidvezető dönti el vagy a dkp)
II.3.4. Jogosult nyersanyagokat igényelni – kasztvezetőn keresztül – a klánbanktól. (officeri vagy guildleaderi beleegyezéssel, természetesen értékesebb dolgok esetében)
II.3.5. Köteles elvinni a lootot ha kasztvezetője úgy ítéli meg hogy a csapat haladása szempontjából ez szükséges, valamint ha upgrade számára még ha kismértékű is.

 

4. VETERAN
II.4.1. A klán veteránjai azon játékosok akik raid részvételükkel vagy a klán felé tett szolgálataikkal bizonyították hűségüket és lojalitásukat a csapat felé.
II.4.2. Lootoláskor előjoguk a memberekkel szemben, a ritkának újnak számító receptek tervek elsősorban az ő tulajdonukba kerülnek.
II.4.3. A veterán rang nem jelent örök tagságot, elveszíthető rang. Bármely Officer lefokozhatja a veteránokat a nem megfelelő viselkedés, hozzáállás miatt, valamint nem megfelelő raid részvétel miatt.
II.4.4 Veteránná való előléptetést a klán vezetősége teszi meg.

 

A KLÁN VEZETŐSÉGE

 

6. RAID LEADER
II.6.1. Azok a játékosok akik taktikai ismereteikkel és karizmatikus személyiségükkel képesek high end instance-okban raidek vezetésére.
II.6.2. A raid alatt minden játékos köteles teljes mértékben követni kéréseit, utasításait.
II.6.3. Vétójoga lehet loot, lootok kiosztásánál.
II.6.4. Joga van mínusz DKP- t osztani, és eltávolíthat bárkit a raidből, ha azt úgy tartja szükségesnek.
II.6.5. Lootoláskor egyenrangú a veterán játékosokkal, nincsenek egyéb előjogai.
II.6.6. Klánélettel kapcsolatos közlemények kiadására nem jogosult, kasztvezető döntéseket a raid szempontjából felülbírálhat és megbeszélést kezdeményezhet.
II.5.9. Feladata a csapata inspirálása, és a folyamatos kommunikáció folytatása szakmai kérdésekben.
II.5.8. A felkészületlen játékosok hiányosságait számon kérheti. Amennyiben a semmilyen módon nem tud hatni az illető játékosra, úgy kezdeményezheti a nem megfelelő hozzáállás miatt a klánból való
eltávolítását.
II.5.6. Joga van kötelezni egy-egy felszerelés beszerzésére a raiden részvevő játékosokat.

 

7. OFFICER
II.7.1 A klán életében fenntartásában és előrejutásában jelentős szerepet vállaló tagok.
II.7.2. Lootolásnál egyenrangúak a veterán játékosokkal, nincsenek egyéb előjogaik.
II.7.3 Raidleader hiánya esetén köteles gondoskodni a klán esti programjának megszervezéséről és vezetéséről.
II.7.4 Feladata továbbá: – DKP nyilvántartás vezetése – A klán eredményeinek és képességeinek rendszeres monitorozása,- haladási terv felállítása, taktikai leírások felkutatása, és posztolása a fórumra.Klánon kívüli és belüli konfliktusok kezelése és megoldása
II.7.5 Döntési jogkörrel rendelkezik a klán életében történő minden eseménnyel kapcsolatban (pld: tagfelvétel, kinevezés, lefokozás, büntetés, jutalmazás ), döntését a Guild Leader bármikor vétózhatja.

 

8. GUILD LEADER
II.8.1. A Klán mindenkori vezetője.
II.8.2. Lootoláskor egyenrangú a veterán játékosokkal, nincsenek egyéb előjogai.
II.8.3. Döntési jogköre és vétójoga a klánban történő minden eseményre (pld: tagfelvétel, kinevezés, lefokozás, büntetés, jutalmazás ) kiterjed.

 

III. Raid szabályzat

 

1. Raidinvite
III.1.1. 19:50-tól 20.00-ig.
III.1.2. Amennyiben a játékos csak később tud csatlakozni a csapathoz, úgy minden esetben 1DKPval kevesebbet könyvelünk el a ledolgozott órához képest.
III.1.3. Játékosainktól elvárjuk a pontos érkezést !!!

 

2. Raideken elvárt magatartás:
III.2.1. Raiden való részvétel alapja a működőképes teamspeak, és a kötelező addonok megléte ( ennek listája a fórumban megtalálható)
III.2.2. A raid aznapi instáját a raidleader dönti el a résztvevők száma, felszereltsége és a kasztelosztás alapján.
III.2.3. Elvárjuk, hogy a raiden résztvevők ne folytassanak a raidhez nem szervesen kapcsolódó tevékenységet ( pld: TV-zés, 5fogásos családi vacsora, fürdés stb )!
III.2.4. Aki vállalja a részvételt vállalja a 100%-os figyelmet és a tőle elvárható legjobb teljesítmény nyújtását!
III.2.5. Ha AFK-ra megy vki Köteles beírni /AFK, amennyiben ezt elmulasztja úgy –dkpval jutalmazzuk.
III.2.6. Senki se vehet fel Q itemet, nyit és lootol ládát, bányászik vagy gyűjt növényeket, nem megy el javíttatni a raidvezető engedélye nélkül, valamint nem beszél senkivel instában.
III.2.7. Ha egy játékos veszélyezteti a raid sikerességét, nem tartja be a szabályokat, dkp pont levonást kaphat, illetve nem odaillő magatartás esetén eltávolításra kerülhet a raidből. (ebben az esetben nem kapja meg a raidért járó dkp pontot).
III.2.8. Szabadidejében mindenki az tesz (BG, farm segítségnyújtás stb.) amit akar, de member rangtól ha bármilyen okból rendelkezésre kell állni a guildnek, akkor ezt a játékosnak tudomásul kell vennie és segítenie kell a többieknek, akár egyéb teendőit félbehagyva is. Guildünk raidguild, minden egyéb tevékenység másodlagos.

 

3. Kommunikáció:
III.3.1. Alapelvárás a játékostársak tiszteletben tartása.
III.3.2. Az RL tájékoztatja a résztvevőket az aznapi programról. A játékosok ne terheljék a raidvezetőket whisperekkel, tájékoztatást a kasztvezetőjüktől kérjenek.
III.3.3. Teamspeaken elsősorban a raidvezető az és a main tank beszél (esetenként officerek és kasztvezetők). A TS leterhelése zavarja, kifárasztja és dekoncentrálttá teszi a játékosokat és nem kevés konfliktust szül, ezért a privát kommunikációt a különböző kasztcsatornákon lehet megtenni. A kasztvezető feladata a csapat TS kommunikációjának korlátozása, amennyiben ez nem sikerül úgy officeri intézkedés során központi mute alkalmazása lehetséges.
III.3.4. Raid,say,yell csatornara tilos barminemu statisztikat kiiratni (azonnali -dkp), kivétel ha az officer szólít fel rá.
III.3.5. Ha valakinek AFK-ra van szüksége whisperben jelezze a raidvezető felé, a bejelentést elmulasztja, úgy dkp levonás jár az adott fél részére!
III.3.6. Fightok alatt nem szabad feleslegesen a raid csatornara irkálni, nem beszél senki TS-en a raid vezetőn kívül, hacsak nem lett a fight előtt felhatalmazva. Ha valami észrevétel lenne a soron következő boss legyőzéseben azt vagy a fight előtt, vagy utána kell közölni.

 

4. Lootolás:
III.4.1. Minden raiden töltött óráért 1 dkp pontot könyvelünk el. FBK +1 dkp.
III.4.2. A DKP-s raidek-en a lootolás elsősorban a rangok ( raid részvételek ), másodsorban a meglévő DKP pontok alapján történik. A kiosztásnál véleményezési- kirívó esetben pedig vétójoga van a kasztvezetőnek és a raidvezetőnek.
III.4.3. Minden raiden szerzett itemet köteles a használója 2 napon belül a kasztnak megfelelő, lehető legjobb enchanttal ellátni, legyen az set item, vagy fegyver. Amennyiben ezt elmulasztja, addig csak initiate szinten lootolhat

 

Epic Set Item: 15DKP
Epic Item: 20DKP (Ide tartoznak a fegyverek nem setes kellékek, stb)
Epic off Item: 5DKP

 

5. Cserék dkp-s raiden
III.5.1. A kasztok tagjai cserélhetik egymást a raiden, a várható lootot figyelembevéve a kaszton belüli megbeszélés illetve a kasztvezetők jelzése alapján.
III.5.2. Az aki nem jelentkezett a raidre időben, de egy cserével lejön és résztvesz a raid több mint a felén időtartamban, teljes jogú résztvevőnek számít a lootoláskor. Egy-egy bossra történő cserénél dkp pontot nem kap a cserével lejött játékos.

 

6. Büntetések:
III.6.1. A büntetések kiszabhatók az alapvető viselkedési problémák, hanyagság, nem jelzett AFK, raid elhagyás stb. miatt. Ha egy játékosnál minősíthetetlen megnyilvánulást tapasztalunk bármilyen csatornán, a büntetés mellett, lefokozás jár érte!
III.6.2. Büntetés fokozatai:
1. Figyelmeztetés ( szóbeli / írásbeli )
2. DKP levonás (1-100 csillió DKPig az eset komolysága ill. ismétlődése szerint)
3. Loot megvonás
4.Kizárás a klánból

 

IV. A klán financiális háttere:
1. Főbank:

IV.1.1. A Klánbank segíti játékosokat a raidkitek megszerzésében, enchant alapanyagok beszerzésében.
IV.1.2. Ésszerűtlen vagy túlzott igényléseket a bank és a vezetőség megvétózhatja.

 

V. Egyéb szabályok
Minden a szabályzatban nem részletezett kérdésben a vezetőség feladata dönteni és intézkedni.

 

A Változtatás jogát fentartjuk.